Båtrestaurering

Vi har flere omfattende restaureringsprosjekter av båt bak oss. Dette dreier seg ofte om eldre båter i dårlig stand som trenger hjelp av fagfolk for å føres tilbake til fordums prakt. Klassiske meterbåter, runaboats, plattgattere, snekker, oselvere, skøyter, havseilere og andre klassiske gamle båter vil alle kunne få nytt liv og en lang fremtid etter en restaurering. Vi har de senere årene også restaurert flere klassiske plastbåter som Boston Whaler, Halberg Rassy, With og Nauticat.